รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 347 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน