รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 1,110 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน