รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 2,343 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน