รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 278 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน