รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 378 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน