รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 298 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน