รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 717 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน