รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 143 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน