รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 223 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน