รายการในจังหวัด เชียงใหม่ 3,893 คัน จากทั้งหมด 8,921 คัน